Trang chủ » Chương trình đào tạo

Đào tạo hướng dẫn viên


Mục tiêu đào tạo :

Đào tạo đội ngũ Hướng dẫn du lịch đảm bảo có năng lực và đức độ, đủ tiêu chuẩn trở thành lực lượng ngoại giao cho ngành Du lịch Việt Nam. Có trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ tốt để có thể diễn đạt tất cả những điều khách du lịch cần biết: giới thiệu về danh lam thắng cảnh, di tích, nhân vật và sự kiện lịch sử, văn hóa của Việt Nam. Đồng thời nắm giữ được những kỹ năng phục vụ khách du lịch một cách tốt nhất góp phần mang lại sự thành công cho ngành du lịch Việt Nam.

Kiến thức :

Người học được trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản cho nghề hướng dẫn : đặc điểm, giá trị các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết trình, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch.

Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như : Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam, tổ chức sự kiên, tiến trình lịch sử Việt Nam; các dân tộc Việt Nam; …
Người học được cung cấp những kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như : Nghiệp vụ Lữ hành; nghiệp vụ văn phòng; văn hóa ẩm thực, nghiệp vụ lưu trú; môi trường và an ninh – an toàn trong du lịch…
Người học còn được cung cấp : các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất, các kiến thức về tin học và ngoại ngữ.
 
Kỹ năng :
 
Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc : Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn, tham quan, quản lý đoàn khách, hổ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng… đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, chu đáo và lịch sự.
Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế ở mức độ tương đối cao.
Người học có được khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ phục vụ cho công tác hướng dẫn, có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
 
Đạo đức :
 
Yêu nghề, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có kỹ năng lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc và địa phương trong từng giai đoạn lịch sử.
Có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc.

Các tin khác....