Trang chủ » Wider World Viet Nam

Wider World Viet Nam


 
Wider World Việt Nam tự hào về những thành tựu trong suốt 6 năm hoạt động về những lĩnh vực của mình
 
 
Về lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ: Mục tiêu phấn đấu của chúng tôi là "Trở thành một tổ chức giáo dục có uy tín và vị thế xứng tầm trong sự nghiệp giáo dục của Việt Nam". Áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất trên thế giới dựa trên khung giáo trình của các nhà xuất bản nổi t